22 Oktober 2023

Zondag 22 Oktober : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 1,1-5b.

Ga naar overzicht

Deel op:

an Paulus, Silvanus en Timoteus aan de christen­gemeen­te van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede!
Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvas­tige hoop op onze Heer Jezus Chris­tus.
Wij weten, broeders, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
want wij hebben u het evangelie verkondigd niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtui­ging. Gij weet trouwens zelf wel hoe ons optreden bij u is geweest: het was gericht op uw heil.