22 Januari 2023

Zondag 22 Januari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,10-13.17.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgestemd, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen.
Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloe over u verteld, broeders, dat er onenigheid onder u heerst,
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: «Ik ben van Paulus.»«Ik van Apollos.»«Ik van Kefas.»«Ik van Christus.»
Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus?
Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden; anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.