21 Mei 2023

Zondag 21 Mei : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 4,13-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, verheug u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; dan zult gij juichen van blijd­schap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Chris­tus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft als moorde­naar of dief of boosdoener of aanbrenger.
Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met de naam.