20 November 2022

Zondag 20 November : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolosse 1,12-20.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, blijmoedig danken wij God, de Vader,
omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het licht.
Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,
in wie onze bevrijding verzekerd is en onze zonden vergeven zijn.
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstge­borene van heel de schepping.
Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare
en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heer­schappijen en machten.
Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.
Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong,
de eerste die van de dood is opge­staan, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid,
om door Hem het heelal met zich te verzoenen. en vrede te stichten
door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen
en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen.