20 Maart 2022

Zondag 20 Maart : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 10,1-6.10-12.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, gij moet goed weten, dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest en allen door de Zee zijn getrokken;
en allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt,
en allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel
en allen dronken dezelfde geestelij­ke drank want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was de Christus
maar in de meesten van hen heeft God geen welbe­hagen gehad; immers, zij werden neergeveld in de woestijn.
Deze gebeurte­nissen zijn een les voor ons, opdat wij niet, zoals zij, slechte dingen zouden begeren.
Mort ook niet tegen God zoals sommigen van hen gemord hebben: zij zijn gedood door de verderver.
Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden gekomen is.
Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.