02 Oktober 2022

Zondag 2 Oktober : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 1,6-8.13-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbare, vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen.
Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God,
Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
Bewaar de u toever­trouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.