19 November 2023

Zondag 19 November : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 5,1-6.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, het heeft geen zin u te schrijven over tijd en uur.
Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht.
Terwijl zij zeggen: &Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotse­ling
het verderf zoals weeen een zwangere vrouw, en zij zullen niet ont­snappen.
Maar gij, broeders, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.
Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.