18 November 2018

Zondag, 18 November 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13,24-32.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: &Maar na die ver­schrikkingen
zal in die dagen de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven;
de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscha­ren in verwarring geraken;
dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen
uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde des hemels.
Trekt uit de vergelijking met de vijgeboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden
en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer gij deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is, ja voor de deur staat.
Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat dit alles gebeurd is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woor­den zullen niet voorbij gaan.
Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.