18 Juni 2023

Zondag 18 Juni : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5,6-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

ant Christus is voor goddelozen gestor­ven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaar­dige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerecht­vaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontko­men aan de toorn.
Toen wij vijanden waren, zijn wij met Goed verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.