18 December 2022

Zondag 18 December : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 1,1-7.

Ga naar overzicht

Deel op:

an Paulus, dienstknecht van Christus Jezus door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie,
dat God eertijds door zijn profeten in de heilige schriften heeft aangekondigd.
Het is de bood­schap over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest is aange­wezen als Zoon van God door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer.
Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvan­gen, om ter ere van zijn naam
onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap van Jezus Christus.
Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!