17 September 2023

Zondag 17 September : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 14,7-9.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.