17 Juli 2022

Zondag 17 Juli : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolosse 1,24-28.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen
wat nog ont­breekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
Haar dienaar ben ik geworden krachtens het goddelijk ambt, dat mij met het oog op u is verleend,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen
en alle generaties, maar dat nu is geopen­baard aan zijn heiligen.
Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken.
En het luidt: &Christus is in u’, en ook: &de hoop op een eeuwige heerlijkheid’.
Hem verkondigen wij, wanneer wij allen zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid
die ons gegeven is, om ook allen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen.