17 December 2023

Zondag 17 December : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 5,16-24.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, weest altijd verheugd.
Bid onophoudelijk,
dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u,
die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Doof de Geest niet uit
en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.
Onderzoek alles, behoud het goede
en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.
Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen,
en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.