16 April 2023

Zondag 16 April : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 1,3-9.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartig­heid
deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstan­ding van Jezus Christus uit de dood.
Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel.
In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.
Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan verganke­lijk goud,
dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij,
ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn,
als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.