15 Januari 2023

Zondag 15 Januari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,1-3.

Ga naar overzicht

Deel op:

an Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en onze broeder Sostenes
aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze.
Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!