14 Mei 2023

Zondag 14 Mei : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 3,15-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verant­woording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede christelijke levens­wandel beschaamd staan met hun laster.
Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te ondergaan voor misdrijven.
Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden, de rechtvaardi­ge voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.