14 Januari 2024

Zondag 14 Januari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 6,13c-15a.17-20.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.
God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken.
Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus?
Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.
Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.