14 Augustus 2022

Zondag 14 Augustus : Uit de brief aan de Hebreeën 12,1-4.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde,
waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof:
denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.