13 November 2022

Zondag 13 November : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 3,7-12.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, goe gij ons moet navol­gen, is u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwd
en niemands brood om niets gegeten. dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite, om niemand van u tot last te zijn.
Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging.
Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Wij hebben namelijk gehoord, dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien.
In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen,
dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.