13 Januari 2019

Zondag, 13 Januari 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 3,15-16.21-22.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd, toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord: &Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging
en de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak:
&Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’