13 Augustus 2023

Zondag 13 Augustus : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 9,1-5.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet,
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:
in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.
Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.
Immers, zij zijn Israelieten, hun behoort de aanne­ming tot zonen,
de heerlijkheid, de verbonden, de wetge­ving, de eredienst en de beloften;
van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees.
God, die boven alles verhe­ven is, zij gezegend tot in eeuwigheid! Amen.