12 November 2023

Zondag 12 November : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 4,13-18.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren.
En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval voorgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt
en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen;
daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken
in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkander dan met deze woorden.