12 Maart 2023

Zondag 12 Maart : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5,1-2.5-8.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
En de hoop wordt niet teleur­gesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Want Christus is voor goddelozen gestor­ven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaar­dige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.