12 Juni 2022

Zondag 12 Juni : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5,1-5.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproe­vingen, in het besef dat verdruk­king leidt tot volharding,
volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleur­gesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.