12 Februari 2023

Zondag 12 Februari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 2,6-10.

Ga naar overzicht

Deel op:

och spreken wij onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, wier onder­gang op handen is.
Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking.
Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefheb­ben.
Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God door­grondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.