11 September 2022

Zondag 11 September : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 1,12-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbare, ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, Christus onze Heer, dat Hij mij
vertrouwen heeft geschon­ken door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een vervolger en gewelde­naar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetend­heid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig:
&Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.’
En de eerste van hen ben ik.
Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen: Jezus Christus wilde aan mij
als eerste heel zijn lankmoedigheid demonstreren, als een model voor allen
die in de toekomst op Hem zouden vertrou­wen en eeuwig leven winnen.
Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen! Amen.