11 Juni 2023

Zondag 11 Juni : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 10,16-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeen­schap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het brood een is, vormen wij allen tezamen een lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.