11 Februari 2024

Zondag 11 Februari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 10,31-33.11,1.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan heidenen noch aan Gods kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de gemeen­schap, opdat allen gered worden.
Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.