11 December 2022

Zondag 11 December : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 5,7-10.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, hebt dus geduld, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelij­ke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter ‑ en voorjaarsre­gens gevallen zijn.
Gij moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is nabij.
Broeders, klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur.
Broeders, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer;