10 September 2023

Zondag 10 September : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 13,8-10.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld
blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld.
Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: Bemin uw naaste als uzelf.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.