10 Januari 2021

Zondag, 10 Januari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,7-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd predikte Johannes: &Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheu­ren en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel: &Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgelief­de; in U heb Ik welbehagen.’