10 April 2022

Zondag 10 April : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2,6-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.