01 Oktober 2023

Zondag 1 Oktober : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2,1-11.

Ga naar overzicht

Deel op:

roeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoedi­ging iets vermogen,
als gemeenschap van Geest, als harte­lijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten.
Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:
Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijk­heid met God:
maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.