01 Mei 2022

Zondag 1 Mei : Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 5,11-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

k Johannes, zag toe en hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon en de stem van de levende wezens en oudsten;
hun getal was tienduizend maal tienduizend en duizendmaal duizenden. En ze riepen luid:
Waardig is het Lam dat geslacht is te ontvangen macht en rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof!
En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen:
Aan Hem die op de troon is gezeten en aan het Lam: zij de lof en de eer en roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!
En oudsten vielen aanbidding neer.