08 Juli 2023

Zaterdag 8 Juli : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,14-17.

Ga naar overzicht

Deel op:

p zekere dag kwamen de leerlingen van Johannes tot Jezus met de vraag: &Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’
Jezus sprak tot hen: &De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen, dat de bruidegom van hen is weggeno­men; dan zullen zij vasten.
Niemand gebruikt voor een oud kleed een verstellap van ongekrom­pen stof: want het ingezette stuk trekt aan het kleed en de scheur wordt nog groter.
Ook doet men geen jonge wijn in oude zakken, anders bersten de zakken, de wijn loopt er uit en de zakken gaan verloren, maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken; dan blijven beide behouden.’