31 Maart 2018

Zaterdag, 31 Maart 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,1-7.

Ga naar overzicht

Deel op:

oen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Jezus te gaan balsemen.
Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.
Ze zeiden tot elkaar: &Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?’
Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen wegge­rold was; en deze was zeer groot.
Binnnengekomen in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij sprak tot haar: &Schrikt niet, Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had.
Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.’