30 Mei 2020

Zaterdag, 30 Mei 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 21,20-25.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde;
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en gezegd:
&Heer, wie is het die U zal overleve­ren.’
Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: &Wat dan met hem?’
Waarop Jezus hem zei: &Als ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen!’
Zo ontstond onder de broeders het gerucht, dat die leerling niet zou sterven.
Doch Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: &Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?’
Dit is de leerling, die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven werden,
dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.