29 Januari 2022

Zaterdag, 29 Januari 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 4,35-41.

Ga naar overzicht

Deel op:

p een zekere dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen : &Laten we oversteken.’
Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem.
Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep.
Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: &Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?’
Hij stond op, richtte zich met een dwin­gend woord tot de wind
en sprak tot het water: &Zwijg, stil!’ De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.
Hij sprak tot hen: &Waarom zijn ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?’
Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar:
&Wie is hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?’