26 Februari 2022

Zaterdag, 26 Februari 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,13-16.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling
dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: &Laat die kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.’
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.