25 Juni 2022

Zaterdag 25 Juni : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,41-51.

Ga naar overzicht

Deel op:

e ouders van Jezus reisden ieder jaar,
bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem.
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw
daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus,
terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat,
naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoor­den.
Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij versla­gen. Zijn moeder zei tot Hem:
&Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens
met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.’
Maar Hij antwoordde: &Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?
Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig.
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.