25 Februari 2023

Zaterdag 25 Februari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 5,27-32.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd, bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik op een tollenaar die daar zat, een zekere Levi. Hij zei tot hem: &Volg Mij.’
De man stond op, liet alles achter en volgde Hem.
Levi nu bood Hem in zijn huis een groot feestmaal aan, waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen.
De Farizeeën, met name de schriftge­leerden onder hen, morden daarover tegen zijn leerlingen: &Waarom,’ zeiden ze, &eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars?’
Maar Jezus nam het woord en sprak: &Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren.’