24 September 2022

Zaterdag 24 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,43b-45.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd verbaasde zich iedereen over alls wat Jezus deed, en Hij sprak tot zijn leerlingen:
&Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.’
Ofschoon zij die woorden niet begrepen ‑ ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten ‑ schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.