24 December 2022

Zaterdag 24 December : Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan Titus 2,11-14.

Ga naar overzicht

Deel op:

ierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.
Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen,
rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,
in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning
van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen,
ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.