02 Mei 2020

Zaterdag, 2 Mei 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,60-69.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die dagen zeiden velen van de leerlin­gen van Jezus: &Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?’
Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: &Neemt gij daar aanstoot aan?
Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was…?
Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.
Maar er zijn er onder u, die geen geloof hebben.’ ‑ Jezus wist inder­daad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren ‑.
Hij voegde er een toe: &Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.’
Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: &Wilt ook gij soms weggaan?’
Simon Petrus antwoordde Hem: &Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.’