02 Juni 2018

Zaterdag, 2 Juni 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 11,27-33.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Terwijl Hij rondwandelde op het tempelplein, traden de hogepriesters en oudsten op Hem toe
en vroegen Hem: &Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen? En wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven?’
Jezus antwoordde: &Ik zal u een enkele vraag stellen en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
Het doopsel van Johannes, kwam dat van de hemel of van de mensen? Geeft Mij daar een antwoord op.’
Zij beraad­slaagden onder elkaar: Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij antwoordden: Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken?
Maar zeggen we: van de mensen?… Zij waren bang voor het volk, want iedereen hield Johannes voor een profeet.
Zij gaven Jezus dus ten antwoord: &Wij weten het niet.’ Toen zei Jezus tot hen:
&Dan zeg Ik u evenmin krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.’