19 Oktober 2019

Zaterdag, 19 Oktober 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 12,8-12.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen.
Maar wie Mij tegenover de mensen verloo­chend heeft,
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon zal het vergeven worden,
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd, zal het niet vergeven worden.
Wanneer men u brengt voor de synagogen, overhe­den en machtheb­bers,
maakt u dan niet bezorgd over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging;
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.’