16 Juni 2018

Zaterdag, 16 Juni 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,33-37.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord, dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden.
Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; noch bij de hemel, want dat is de troon van God;
noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet een haar wit of zwart maken.
Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze.