14 Augustus 2021

Zaterdag, 14 Augustus 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 19,13-15.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd werden er kleine kinderen bij Jezus gebracht, opdat Hij hun handen zou opleggen en een gebed over hen spreken. Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Jezus echter zeide: &Laat die kinderen toch begaan en verhindert ze niet bij Mij te komen. Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Rijk der hemelen.’
En nadat Hij hun de handen had opgelegd, vertrok Hij van­daar.