11 December 2021

Zaterdag, 11 December 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 17,10-13.

Ga naar overzicht

Deel op:

ij het afdalen van de berg stelde de leerlingen Jezus de vraag: &Waarom zeggen de schriftgeleer­den toch dat eerst Elia moet komen?’
Hij gaf hun ten antwoord: &Inder­daad, Elia zal komen om alles te herstellen.
Ik zeg u zelfs: Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend, doch naar willekeur met hem gehandeld, zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.’
Nu begre­pen de leerlingen dat hij hun over Johan­nes de Doper gesproken had.