10 Juni 2023

Zaterdag 10 Juni : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 12,38-44.

Ga naar overzicht

Deel op:

n die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschu­wing: &Wacht u voor de schriftgeleerden,
die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de markt,
belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden,
maar de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten;
over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.’
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk
koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen.
Er kwam ook een arme weduwe, die er twee pennin­gen, ter waarde van een cent in wierp.
Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: &Voorwaar, Ik zeg u:
die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen;
allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe
al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.’